עורך דין צבאי – 053-4264637 – עו"ד צבאי תוצאות מהירות


עורך דין צבאי

חשוד או נאשם בעבירה? יש לך זכות להיוועצות בעורך דין 

בעבירה טענת חוסר אשמה לאחר קריאת כתב האישום עם סיום פרשת התביעה רשאי הנאשם, או סנגורו, לטעון כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה. במקרה כזה, היה בית הדין סבור כי האשמה לא הוכחה אף לכאורה – יזכה את הנאשם;

דבר הנאשם- לא זוכה הנאשם ניתן בידו לנהוג באחת מאלה: להעיד כעד הגנה, ואז יהיה עשוי להיחקר חקירה שכנגד או להימנע מהעיד.

שתיקת הנאשם- הימנעות הנאשם מלהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע.

פרשת ההגנה -יכול הנאשם או סנגורו להביא לפני בית הדין עדי הגנה ושאר ראיות ההגנה; ורשאי הוא, לפני שיביא עדים, לומר דברי פתיחה לפרשת ההגנה. חשוב לדעת- ישנה ועדה שרשאית לעיין בכל עונש מאסר שהוטל על ידי בית דין צבאי, לאחר שפסק הדין נעשה חלוט ולהמתיקו או להחליפו, כולו או מקצתו, בעונש על תנאי..!

קיימות עוד עשרות זכויות חוקתיות שאי אפשר לפרטן כאן ושחייבות בדיקה מעמיקה.